Prevencia drogovej závislosti a trestnoprávnej zodpovednosti - 24.4.2024

Policajno zápasnícke ukažky, prevencia šikany a kriminality 28.2.2024