Názov: Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves

Sídlo: Mliečna 20A, 040 14 Košice
Tel.číslo: +421 55 6711 458
Email: riaditel@dedknv.sk
Darovací účet: SK09 8180 0000 0070 0042 2213

Premáva ku nám MHD spoj č. 20 a 32.

GPS: 48.731997, 21.299619