Dom 1

Detský domov v Košickej Novej Vsi bol založený v novembri 1953. V prvých rokoch činnosti boli priestory detského domova na Nižnej Úvrati č. 25 v Košiciach, pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Na tejto adresedetský domov existoval do apríla 1967.

Neskôr sa presťahoval do vily na Majakovského ulici č. 16 v Košiciach, kde sídlil až do roku 1980. Poskytoval priestor pre 45 detí predškolského veku.


Do roku 1980

Keďže tieto priestory neboli dostačujúce detský domov sa presťahoval 18. 12.1980 do zrekonštruovaných priestorov nevyužitej časti budovy Základnej školy na Poľnej ulici v Košickej Novej Vsi, kde sídlil 30 rokov.


Ded 2010

Novú etapu starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou výchovou začal DeD transformáciou v rokoch 2003 až 2010 kedy sa sídlo detského domova presťahovalo do zrekonštruovanej budovy bývalej jedálne MŠ v Košickej Novej Vsi. Výchova a starostlivosť o deti sa presunula do rodinných domov, ktorých má detský domov v počte 7.


Ded 2011

Posledná samostatná skupina detí a administratíva Detského domova sídlia v tejto krásnej budove, ktorej rekonštrukcia bola financovaná z Norskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Slávnostným otvorením dňa 24.09.2010 bola táto budova uvedená do prevádzky.