Samostatne usporiadané skupiny

Ukončenie transformačného procesu
2. augusta 2015
Zobraziť všetko

Samostatne usporiadané skupiny

KNV III.

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom

Administratívna budova

Adresa: Mliečna ul. 20A

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0918 999 677

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome : 8

Zahájenie prevádzky v tomto rodinnom dome bolo v novembri 2010.


KNV II.

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom

Adresa: ul.Sv.Ladislava 160

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0917 744 933

e-mail: satelitknv2@gmail.com

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome: 10


KNV I.

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom

Adresa: ul. Sv. Ladislava 45

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0917 744 934

e-mail: satelitknv1@gmail.com

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome: 8

Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves rekonštrukciou tejto budovy v roku 2003 začal transformačný proces.


Slnečnica

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom v Košiciach

Adresa: Štrbská ul. 27

040 01 Košice

Kontakt: +421/0917 722 655

e-mail: satelitstrbska27@gmail.com 

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome je 9.


Valaliky

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Valaliky

Adresa: Križná ul. 8

044 13 Valaliky

Košice – okolie

Kontakt: +421/0918 999 678

e-mail: satelitvalaliky@gmail.com

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome : 8

Zahájenie prevádzky v tomto rodinnom dome bolo vo februári 2008.


Nižná Myšľa

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Nižná Myšľa

Adresa: Vyšná Nemecká 62

044 11 Nižná Myšľa

Košice – okolie

Kontakt: + 421/0918 999 602

e-mail: satelitniznamysla@gmail.com

V tomto rodinnom dome žije od apríla 2008 10 detí


Ždaňa

Samostatná skupina detí Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Ždaňa

Adresa: Ždaňa 284

044 11 Ždaňa

Košice – okolie

Kontakt:+ 421/0918 999 676

e-mail: satelitzdana@gmail.com

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome je 9. Do tohto domu sa nasťahovali deti na jar 2007.

Zdana 03