Ocenenia Centra pre deti a rodinyOcenenia zamestnancov Detského domova

V Historickej budove NRSR na Župnom námestí sa dňa 25. 9. 2013 konalo slávnostné ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, týmto rokom založil tradíciu oceňovania zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a akreditovaných subjektov pri príležitosti 250. výročia založenia prvého detského domova v Uhorsku na území Slovenska v Tomášikove. Spolu bolo ocenených 28 zamestnancov. Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebralo 16 pracovníkov detských domovov, 8 zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD a SK) a 4 zamestnanci akreditovaných mimovládnych subjektov.

Svoje uznanie pracovníkom s ohrozenými deťmi a ich rodinami prišiel vyjadriť aj predseda vlády SR Róbert Fico. Vyjadril uznanie najmä ženám, ktoré prevažujú v systéme starostlivosti o deti. Po premiérovi sa oceneným i publiku prihovorili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Za významný prínos pri obnove rodín, ľudský prístup k deťom, ochote a pomocnej ruke, ktorú s úprimnosťou ponúka našim deťom, aj tým ktoré opustili brány detského domova bola ocenená aj naša vychovávateľka Bc. Mária Rusnáková. Za všetko jej patrí veľká vďaka.

Veríme, že budúci rok bude pre nás opäť úspešný a znova si niekto preberie ocenenie z rúk ministra. Vďaka patrí všetkým vám, za to, že ste, a čo všetko robíte.