Správa pre publicitu
2. augusta 2015
Samostatne usporiadané skupiny
17. júla 2023
Zobraziť všetko

Ukončenie transformačného procesu

Ukončenie transformačného procesu

Detský domov Košická Nová Ves sa po 30 rokoch pôsobenia na jednom mieste v prenajatých priestoroch bývalej ZŠ na Poľnej ulici, zmenil z veľkokapacitného zariadenia (internátny typ) na zariadenie rodinného typu, v ktorom sa činnosť a výchova detí vykonáva v siedmich  rodinných domoch v okolí Košíc.

Tri rodinné domy vlastní DeD v obciach pri Košiciach, jeden rodinný dom sa nachádza priamo v meste Košice, a tri rodinné domy  a sídlo detského domova  v obci Košická Nová Ves, kde siedmym rodinným domom a novým sídlom bude rekonštruovaná časť bývalej jedálne materskej školky. Práve na túto rekonštrukciu sme získali nenávratný finančný príspevok poskytnutý z grantu  Norskeho finančného mechanizmu a finančního mechanizmu EHP vo výške 534 000,- Eur.

Týmto sa ukončí priestorová transformácia detského domova Košická Nová Ves.

Výchova detí v malých skupinách pripomína rodinu, deti sa denne zúčastňujú na chode domácnosti  a tak sú neskôr schopné lepšie sa integrovať do spoločnosti.

Na Vianoce má byť rodina pokope. Inštinktívne sa tým riadime snáď všetci. V našich rodinných domoch sa deti spolu so svojimi vychovávatelkami pripravujú na vianočné sviatky už od novembra, kedy začali s výrobou vlastnoručne vyrobených dekoratívnych predmetov, ktoré tak ako po minulé roky, ponúkajú občanom Košíc počas predvianočných dní na známych Košických vianočných trhoch.

Finančnú hotovost, ktorú z predaja získajú použijú v priebehu roka 2010 na záujmovú činnost. Deti sa spolu s vychovávatelkami pripravujú na Vianoce aj tým, že robia veľké upratovanie a začínajú s pečením perníkov, ktoré potom spolu zdobia ich vianočný prestretý stôl.

Deti v našich rodinných domoch v priľahlých obciach sa v adventnom období stretávajú vrámci dobrej spolupráce aj s inými inštitúciami respektive zájmovými združeniami ako napr. v obci Valaliky, kde Klub dôchodcov navštívil naše deti, aby sa navzájom spoznávali  a poinformovali sa o činnostiach ktoré vykonávajú.  Počas príjemného posedenia sa navzájom aj obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.